Gần 47 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2030

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2293 phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 với tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến gần 47 nghìn tỷ đồng từ ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu mét vuông sàn; diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 28,93m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%. Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu mét vuông sàn; diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 33,23m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%.

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, chương trình đề ra 10 nhóm giải pháp: hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; giải pháp về đất ở; về kiến trúc quy hoạch; về phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở; về công nghệ; sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật liên quan; cải cách thủ tục hành chính; nhà ở cho các đối tượng xã hội; tuyên truyền, vận động; phát triển nhà ở thích ứng với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.