Loại 4 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch

HÀN GIANG |

Thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với 4 dự án thủy điện, HĐND tỉnh cho biết sẽ xem xét, “loại” khỏi quy hoạch đối với 2 dự án khác theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát thực tế sau khi thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ gây ngập úng, thiệt hại tài sản nặng nề cho người dân xã Cà Dy, thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) cuối năm 2020. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khảo sát thực tế sau khi thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ gây ngập úng, thiệt hại tài sản nặng nề cho người dân xã Cà Dy, thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) cuối năm 2020. Ảnh: N.Đ

Tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, HĐND tỉnh (khóa X) đã biểu quyết đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại Nghị quyết số 161 ngày 22.4.2010 đối với 4 dự án, gồm: thủy điện A Vương 4 (công suất 10MW), thuộc địa bàn huyện Tây Giang với diện tích đất 82,82ha; thủy điện Sông Bung 3 (công suất 16MW), huyện Nam Giang với diện tích đất 38,63ha; thủy điện Đăk Di 4 (công suất 19,2MW), huyện Nam Trà My với diện tích đất 155ha; thủy điện A Banh (công suất 4,2MW), huyện Tây Giang với diện tích đất 7,76ha.

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 161 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho biết, đến nay, quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh có 36 dự án với tổng công suất 611,96MW; điện lượng bình quân 2.175,09 triệu kWh/năm.

Trong đó, có 13 công trình đã phát điện với công suất thiết kế 215,96MW; có 7 công trình đang thực hiện đầu tư xây dựng với công suất thiết kế 172,4MW; có 16 dự án đang triển khai thực hiện đầu tư với công suất thiết kế 223,6MW (12 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư với công suất thiết kế 167,2MW; 4 dự án chưa cấp quyết định chủ trương đầu tư với công suất thiết kế 49,4MW).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho biết, trong giai đoạn 2007 - 2020, các dự án thủy điện đã đầu tư với tổng số vốn khoảng 35.000 tỷ đồng.

Về đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 4 dự án thủy điện A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh (chưa cấp quyết định chủ trương đầu tư), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng, các dự án này có quy mô công suất nhỏ, diện tích chiếm đất lớn, không có hiệu quả kinh tế, tác động lớn đến môi trường và đất, rừng các loại; chậm triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khác có liên quan.

Việc loại bỏ các dự án thủy điện này cũng nhằm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả, phù hợp với thực tế, chủ trương của Đảng, Chính phủ và Tỉnh ủy về rà soát, đánh giá tác động của các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, ngoài việc thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch 4 dự án thủy điện nêu trên, HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan để trình HĐND tỉnh xem xét, loại ra khỏi quy hoạch đối với 2 dự án thủy điện Chà Vàl và Đăk Pring 2 (huyện Nam Giang) theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TAGS