Phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý hoạt động bến khách ngang sông

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận thông số kỹ thuật, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn và đóng, tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn địa phương quản lý.

Cụ thể, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông theo quy định tại Điều 16 Nghị định 08 (ngày 28.1.2021) của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Công bố hoạt động tại Điều 19; công bố lại và gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 20; đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông theo quy định tại Điều 24 của nghị định trên.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải bàn giao danh sách và hồ sơ các bến khách ngang sông cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các địa phương và chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp hoạt động không đảm bảo thủ tục theo quy định. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất UBND tỉnh và các cấp theo yêu cầu.

Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm đối với người, phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận bàn giao danh sách và hồ sơ bến khách ngang sông do Sở Giao thông vận tải bàn giao để quản lý, thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp ở trên. Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động giao thông đường thủy theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2021. Bến khách ngang sông đã cấp phép hoạt động trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì được khai thác theo thời hạn đã ghi trong giấy phép. Khi hết thời hạn, nếu tiếp tục khai thác thì thực hiện thủ tục gia hạn hoạt động hoặc công bố lại theo quy định.