Quảng Nam có 18 hợp tác xã vận tải đường bộ

CÔNG TÚ |

Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) đường bộ với 3.255 thành viên, trong đó có một đơn vị hoạt động vận tải đường thủy nội địa (HTX Vận tải thủy bộ và du lịch Hội An). 

Do đặc thù, những đơn vị này có khoảng 3.500 người lao động nhưng phần lớn là thành viên HTX, đội ngũ điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ luôn biến động. Doanh thu bình quân ước tính 400 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động gần 60 triệu đồng/người/năm.

Do dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 7 tháng đầu năm 2021 bị gián đoạn, đình trệ nên các HTX ngành GTVT không có lãi (một số đơn vị bị lỗ vốn kinh doanh); phần lớn lái xe khách và nhân viên phục vụ trên xe khách thất nghiệp.

Thời gian qua Sở GTVT đã hướng dẫn các HTX tuân thủ thực hiện các nghị định của Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Đặc biệt, ngành chức năng đã kịp thời triển khai đến HTX các quyết định, nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các HTX được khuyến khích và tham gia vào các hiệp hội ngành nghề. Các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động trên lĩnh vực GTVT còn được tạo điều kiện thuận lợi tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định như phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, khuyến khích phát triển vận tải đường thủy nội địa.

Theo ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT, hoạt động của HTX vận tải hành khách bằng xe buýt đã giúp giảm phương tiện cá nhân lưu thông trên đường, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia vận chuyển người dân trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh.

Tuy nhiên, ngành chức năng cũng thực hiện các chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải định kỳ và đột xuất, trong đó có các HTX hoạt động trong lĩnh vực GTVT để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, góp phần từng bước phát triển đúng định hướng và đúng quy định.

GÓC ẢNH GIAO THÔNG

Cảnh sát giao thông Điện Bàn kiểm tra, hướng dẫn phương tiện đi ra từ cao tốc tiếp tục trở vào cao tốc để lưu thông. Ảnh: K.K
Cảnh sát giao thông Điện Bàn kiểm tra, hướng dẫn phương tiện đi ra từ cao tốc tiếp tục trở vào cao tốc để lưu thông. Ảnh: K.K
HTX Vận tải và kinh doanh tổng hợp TP.Tam Kỳ đầu tư xe khai thác tuyến buýt Tam Kỳ-Bắc Trà My. Ảnh: C.T
HTX Vận tải và kinh doanh tổng hợp TP.Tam Kỳ đầu tư xe khai thác tuyến buýt Tam Kỳ-Bắc Trà My. Ảnh: C.T

TAGS