Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5683 yêu cầu tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu các nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn 3373 (ngày 23.8.2021) và tình hình thực tế của tỉnh, tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công trường nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo Công văn 3373, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh thành tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Trong đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng phổ biến hướng dẫn đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng chống dịch tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn.

Đối với khu vực, địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc cụ thể.

Riêng đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao phải tạm dừng thi công tất cả công trình xây dựng, trừ công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng chống dịch.

TAGS