Tiếp tục phân bổ 94 tỷ đồng cho 7 dự án đảm bảo thủ tục đầu tư

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 94 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 69 tỷ đồng, ngân sách trung ương 25 tỷ đồng) để triển khai thực hiện 7 dự án đảm bảo thủ tục đầu tư.

Trong đó, phân bổ cho dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc khu di tích tháp Chăm Chiên Đàn 2 tỷ đồng; mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 8 tỷ đồng; 3 dự án khôi phục, tái thiết tuyến các tuyến đường của huyện Phước Sơn gồm ĐH1.PS đoạn Phước Kim - Phước Thành 35 tỷ đồng, tuyến ĐH2.PS đoạn Phước Thành - Phước Lộc 10 tỷ đồng, tuyến ĐH5.PS đoạn Phước Công - Phước Lộc 24 tỷ đồng; sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu (tuyến ĐT611B) 12 tỷ đồng; khôi phục, tái thiết tuyến ĐT611 3 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư các dự án nêu trên hơn 464 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 409 tỷ đồng. Được biết, đây là đợt thứ 19 UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư trong năm nay.

TAGS