Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền trong quản lý trật tự xây dựng

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 17.8, UBND tỉnh có Quyết định 2348 ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Quy định chung trong quản lý trật tự xây dựng gồm: việc quản lý trật tự xây dựng các công trình xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, tiến hành khởi công xây dựng công trình, đến khi công trình được đưa vào sử dụng. Mọi hoạt động xây dựng công trình trên từng địa bàn phải được kiểm tra điều kiện khởi công theo đúng quy định pháp luật.

Nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền trong quản lý trật tự xây dựng trên từng địa bàn phải được xác định rõ. Công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng phải phân định rõ quan hệ tổ chức, cá nhân chủ trì và tổ chức, cá nhân phối hợp.

Vi phạm hành chính về trật tự xây dựng phải được kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền nhằm ngăn chặn, xử lý, khắc phục.

Việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. Mọi hậu quả do vi phạm trật tự xây dựng gây ra phải được tiến hành khắc phục và theo dõi việc khắc phục theo quy định.

Thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm trật tự xây dựng phải được tổ chức tiếp nhận thực hiện việc kiểm tra, xử lý và thông báo xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo việc theo dõi, giám sát của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng vi phạm các quy định tại quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo các quy định pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng là các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, NN&PTNT; Ban Quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn Quảng Nam.

TAGS