Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo khi địa phương xảy ra cháy rừng

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 11.8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 05 về tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Một vụ cháy rừng keo xảy ra trên địa bàn thị trấn Đông Phú vào cuối tháng 7.2021.
Một vụ cháy rừng keo tại thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) vào cuối tháng 7.2021. Ảnh: DUY THÁI

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động thực hiện công tác PCCCR theo Công điện số 905 ngày 1.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2691 ngày 10.5.2021 và Công điện số 04 ngày 26.5.2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện.

Thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và cần đặc biệt chú ý an toàn tính mạng con người và tài sản khi tham gia chữa cháy rừng; chủ động phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” trong công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất về thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ và canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng lửa trong, gần rừng vào những ngày nắng nóng. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng do hoạt động sử dụng lửa trong, gần rừng gây ra thì chủ tịch UBND cấp xã ở địa phương đó phải chịu xử lý trách nhiệm.

Khi có xảy ra cháy rừng trên địa bàn, chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tài nguyên rừng, đồng thời đảm bảo an toàn về tính mạng con người khi tham gia chữa cháy rừng.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh (ông Từ Văn Khánh - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo, số điện thoại 0983.810540) khi phát sinh cháy rừng để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ khi cần thiết.

Chỉ đạo các chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, PCCCR; bố trí phương tiện và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường trực tại các vùng trọng điểm để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời thực hiện nhiệm vụ PCCCR trên địa bàn và hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu huy động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

TAGS