Hỗ trợ Núi Thành 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương hỗ trợ 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi cho huyện Núi Thành để trồng tại khu vực Núi Chúa, thuộc xã miền núi Tam Trà.

Khu vực Núi Chúa có điều kiện tự nhiên, đất đai thích hợp để trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức nhiều đợt khảo sát và trồng thử nghiệm một số cây dược liệu, gồm sâm Ngọc Linh, củ đảng sâm và dây giảo cổ lam, trong đó 15 cây sâm Ngọc Linh được trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Việc tổ chức trồng cây sâm Ngọc Linh tại khu vực Núi Chúa sẽ tạo tiền đề phát triển sinh kế cho người dân xã miền núi Tam Trà và các khu vực lân cận, nhất là đối với đồng bào dân tộc Co có điều kiện làm ăn gắn với bảo vệ rừng bền vững.

TAGS