Xây dựng mô hình rừng ngập mặn kết hợp tạo sinh kế ở vịnh An Hòa

TRÚC VĂN |

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân tại khu vực vịnh An Hòa thuộc các xã Tam Giang, Tam Hải của huyện Núi Thành.

UBND tỉnh yêu cầu mô hình thí điểm phải đảm bảo tính khả thi và được nhân dân tham gia góp ý, đồng thuận trước khi trình tỉnh xem xét, thông qua. Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có trách nhiệm rà soát, báo cáo số liệu về quy hoạch rừng ngập mặn, cụ thể vị trí, diện tích… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc phạm vi quản lý của đơn vị về UBND tỉnh trước ngày 20.4.2021. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết về cơ chế khuyến khích phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.

TAGS