Mời tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên - môi trường tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lễ trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11.2021. Thông tin về việc xét tặng giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên - môi trường: monre.gov.vn, Tổng cục Môi trường: vea.gov.vn, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: monremedia.vn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các hội, đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giải thưởng đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh được biết và tham gia.

Đồng thời hướng dẫn, tiếp nhận và xét chọn hồ sơ tham gia giải thưởng thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị, địa phương quản lý đảm bảo đủ các điều kiện. Lập danh sách đề cử và gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên - môi trường trước ngày 10.7.2021 để tổng hợp và xét chọn.

TAGS