Phụ nữ Duy Xuyên, Đại Lộc hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Hội LHPN các cấp tại Duy Xuyên, Đại Lộc tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường.

Hội LHPN các cấp tại Duy Xuyên phát động cán bộ, hội viên ra quân thu gom rác thải, làm sạch đường làng ngõ xóm và khu vực ven biển, trồng hoa trên các tuyến đường. Phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” được triển khai mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

Các cấp hội phụ nữ còn triển khai hoạt động đổi rác thải y tế lấy nhu yếu phẩm, giỏ và hộp nhựa đi chợ; hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, đào hố rác hữu cơ, trao tặng hàng nghìn giỏ nhựa để phân loại rác. Ra mắt điểm thu gom rác tái chế gây quỹ giúp các hộ phụ nữ khó khăn, già yếu, neo đơn trên địa bàn.

* Tại Đại Lộc, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đồng loạt phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải, đào hố rác hữu cơ, ra quân dọn vệ sinh môi trường, cấp phát giỏ nhựa, ra mắt mô hình bổ trợ “Phụ nữ sống xanh”, “Tạo mầm xanh công viên”...

TAGS