Tam Kỳ sẽ trồng 1,06 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025

HOÀNG BIN |

Chiều qua 11.5, UBND TP.Tam Kỳ họp triển khai kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, TP.Tam Kỳ dự kiến trồng 1,06 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 với danh mục loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp và các loài cây bản địa khác phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương như phượng, muồng, sưa, xà cừ, keo, dừa, sao đen, lim xanh…

Trong đó, toàn địa bàn trồng 858 nghìn cây phân tán trong các khu đô thị, vùng nông thôn; cùng 50 nghìn cây trồng rừng phòng hộ, chắn gió, chắn cát bay, chống sạt lở ven sông, bờ biển và 152 nghìn cây trồng các vùng đồi, núi. Tổng kinh phí cho kế hoạch này hơn 72,9 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố và huy động xã hội hóa.

Theo kế hoạch, năm 2021 TP.Tam Kỳ tập trung trồng 172 nghìn cây xanh, trong đó tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng.

TAGS