98,87% hộ dân hài lòng đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới

HOÀNG THƠ |

Mặt trận các cấp huyện Duy Xuyên vừa tổ chức lấy phiếu hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020. Kết quả, toàn huyện có 78/78 khu dân cư được tổ chức lấy ý kiến của người dân, với tổng số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến 24.275, chiếm 66,47% tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện. Tổng số phiếu lấy ý kiến là 24.275 phiếu, trong đó tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ 24.266 phiếu; tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 9 phiếu.

Kết quả 10 câu hỏi về quy hoạch, bố trí các khu sản xuất, khu chế xuất; hệ thống đường giao thông, kết nối các xã và các xã với khu vực đô thị; hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện; về việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa - thể thao của trung tâm VH-TT huyện; cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường trên địa bàn huyện; hình thức tổ chức sản xuất liên kết sản xuất; các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả; có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường của huyện; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; cải cách hành chính của cơ quan nhà nước; thái độ phục vụ của công chức, viên chức của huyện, các xã đối với nhân dân đều đạt tỷ lệ 98,87% hộ dân hài lòng, 1,13% hộ dân không hài lòng.

TAGS