Góp ý dự thảo báo cáo đề nghị công nhận Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới

X.H |

(QNO) - Sáng nay 23.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đối với huyện Duy Xuyên. Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng, Lê Thái Bình chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của các ban ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với huyện Duy Xuyên.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.H

Hội nghị góp ý, phản biện là một trong những hoạt động thuộc quy trình đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện NTM theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến gửi UBND tỉnh, sau đó tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng NTM ở huyện Duy Xuyên. Từ đây làm cơ sở tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ trình các cấp phê duyệt.

Đến nay Duy Xuyên có 11/13 xã đạt chuẩn NTM. Có 9/9 tiêu chí huyện NTM được công nhận đạt chuẩn theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh (tỷ lệ 100%). Có 105/105 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 11 xã đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Công tác xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn luôn được quan tâm.

Năm 2020 có 13 thôn của 11 xã được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Huyện cũng đang tập trung hoàn thành các hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận 3 xã Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hòa đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2020. Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn Duy Xuyên không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trái quy định, không có khả năng thanh toán. Huyện đã dự kiến bố trí vốn đối ứng theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Xây dựng NTM tại huyện Duy Xuyên. Ảnh: P.T
Duy Xuyên quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: P.T

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, góp ý, đánh giá một số nội dung trọng tâm, bao gồm: sự phù hợp của nội dung dự thảo báo cáo với các quy định hiện hành về tiêu chí, trình tự, thủ tục hoàn thiện hồ sơ để xét, công nhận địa phương đạt chuẩn NTM; tính trung thực, chính xác của việc đánh giá mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí mà dự thảo báo cáo đã nêu so với thực trạng của từng địa phương.

Trong đó, tập trung góp ý, thảo luận các nội dung cụ thể: hạ tầng nông thôn, tổ chức sản xuất, thu nhập, cảnh quan môi trường nông thôn; tính chính xác, khách quan của hồ sơ và kết quả thẩm định mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trong dự thảo báo cáo; kiến nghị, đề xuất chính sách, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM tại huyện Duy Xuyên trong thời gian đến.

TAGS