Nông Sơn có 3 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

MAI NHI |

Kết quả rà soát bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 756/QĐ-UBND (ngày 13.3.2017) của UBND tỉnh cho thấy, đến cuối tháng 11.2020 tổng số tiêu chí đạt chuẩn của 6 xã trên địa bàn huyện Nông Sơn là 92 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,3 tiêu chí. Trong đó, 3 xã Quế Lộc, Quế Trung, Sơn Viên đều đạt 19 tiêu chí, xã Phước Ninh đạt 15 tiêu chí, 2 xã Ninh Phước và Quế Lâm mỗi địa phương đạt 10 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của 6 xã vừa nêu là 99 tiêu chí, bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã.

Được biết, đến nay Nông Sơn đã có 3 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gồm thôn Lộc Trung (Quế Lộc), thôn Đại Bình (Quế Trung), thôn Trung Yên (Sơn Viên). 

TAGS