Núi Thành huy động được 2.890 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 16.12, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2020); triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 
UBND huyện Núi Thành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: V.P

Năm 2010, toàn huyện Núi Thành chỉ có 4 xã đạt 5 - 7 tiêu chí và 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đặc biệt xã Tam Trà chưa đạt tiêu chí nào. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đã có 12/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2020 bình quân đạt 18,53 tiêu chí/xã, có 11 thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, 4 thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới”, 3 xã còn lại đạt 15 - 18 tiêu chí. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,01% năm 2011 xuống còn 1,92% năm 2019.

Qua 10 năm, toàn huyện đã huy động được 2.890 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Núi Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới gắn liền xây dưng, phát triển đô thị. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2022 - 2023 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, UBND huyện tuyên dương khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

TAGS