Tham vấn ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới tại Duy Xuyên

LÊ QUÂN |

(QNO) - Chiều nay 18.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Duy Xuyên.

Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng NTM được tổ chức tại huyện Duy Xuyên. Ảnh: X.H
Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng NTM tổ chức tại Duy Xuyên. Ảnh: X.H

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Duy Xuyên có 11/13 xã đạt chuẩn NTM (2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa đã được UBND tỉnh lập quy hoạch chung xây dựng đô thị nên không xây dựng NTM). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với điều kiện thực tế từng xã. Phát triển kinh tế luôn giữ ở mức tăng trưởng khá, tổng giá trị thương mại - dịch vụ chiếm 42,83%, ngành nông nghiệp giảm còn hơn 12%, tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 5.100 tỷ đồng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,39 triệu đồng, tăng 30,39 triệu đồng so với năm 2010.

Về tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, Duy Xuyên được đánh giá đạt tất cả 9 tiêu chí: chỉ đạo xây dựng NTM, an ninh trật tự xã hội, môi trường, sản xuất, y tế - văn hóa - giáo dục, điện, thủy lợi, giao thông, quy hoạch. Đối với kết quả xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, đến nay trên địa bàn huyện có 13 thôn của 11 xã được công nhận đạt chuẩn. Thu nhập của người dân tại các khu dân cư này đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm. Hiện nay toàn huyện có 3 xã Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hòa hoàn thành 12/12 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản đồng tình về hiệu ứng tích cực cũng như các kết quả đạt được trong chương trình xây dựng NTM của Duy Xuyên. Đồng thời bổ sung, đóng góp thêm nhiều ý kiến liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo từng nhóm tiêu chí, như: quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, lao động; văn hóa, xã hội, môi trường; xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng - an ninh… để huyện tiếp tục nghiên cứu xây dựng NTM trong thời gian tới.

TAGS