Tiên Phước đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 1.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với huyện Tiên Phước về các chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với huyện Tiên Phước. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với huyện Tiên Phước. Ảnh: D.L

Đối với chương trình xây dựng NTM, đến nay tổng số tiêu chí đạt cấp xã là 249 tiêu chí, bình quân 17,79 tiêu chí/xã. Hiện đã có 11/14 xã đạt chuẩn xã NTM, trong đó các xã Tiên Phong, Tiên Sơn, Tiên Cảnh đang xây dựng xã NTM nâng cao. 

Tiên Phước đặt mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Hiện nay đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM (quy hoạch, điện, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM). Huyện có 10 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 18 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2021 có 4 chủ thể đăng ký tham gia 5 sản phẩm.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của Tiên Phước là 4,52% (851 hộ), hộ cận nghèo 2,66% (501 hộ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng năm. 

Huyện đã cấp 1.108 thẻ BHYT cho hộ nghèo, 906 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo; hỗ trợ tiền điện hơn 281 triệu đồng; chi tiền ăn cho 124 trẻ hơn 92 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 281 học sinh số tiền hơn 140 triệu đồng; chi hỗ trợ cho 5.845 người diện bảo trợ xã hội số tiền hơn 25,6 tỷ đồng...

Toàn huyện có 49 hộ nghèo và 61 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo và cận nghèo bền vững (đạt 70% chỉ tiêu UBND tỉnh giao - 70 hộ nghèo).

Tiên Phước đang tập trung xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025. Ảnh: D.L
Tiên Phước đang tập trung xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Ảnh: D.L

Tại buổi làm việc, huyện Tiên Phước kiến nghị UBND tỉnh sớm phân bổ kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2021 để địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo. UBND tỉnh xem xét tiếp tục phân bổ vốn trong năm 2021 (111,5 tỷ đồng) để địa phương có nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng huyện nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Đề nghị hỗ trợ cụ thể cho xã Tiên Lãnh 5 tỷ đồng, Tiên Ngọc 4 tỷ đồng, xã Tiên Lập 4 tỷ đồng để tập trung xây dựng NTM kịp về đích năm 2022; bổ sung 5 tỷ đồng thực hiện Đề án kinh tế vườn, trang trại năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho huyện lập đề án xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao quyết tâm chính trị của Tiên Phước trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM. Đặc biệt, việc quyết tâm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025 cần sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu huyện Tiên Phước xây dựng NTM gắn với du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái. Xây dựng NTM cốt lõi phải lấy thu nhập của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả của chương trình. Huyện kiểm tra lại tất cả xã, thôn đã đạt chuẩn trong thời gian qua, xác định lại nguy cơ bị tụt tiêu chí có hay không, kịp thời bảo đảm thành quả và nâng chuẩn xây dựng NTM nâng cao.

Đối với 3 xã còn chưa đạt chuẩn NTM, những tiêu chí còn lại chưa đạt thì điều kiện cần là gì, xác định cụ thể từng phần việc để thực hiện. Đối với 5 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn huyện NTM cũng cần soát lại, nêu ra từng đầu việc, phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện. Xây dựng NTM của Tiên Phước phải phát huy nội lực của địa phương, chính sách chỉ là bà đỡ để thực hiện.

TAGS