Tổ chức lấy ý kiến người dân Duy Xuyên về xây dựng nông thôn mới

XUÂN HIỀN |

Sáng 12.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với hồ sơ đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thành lập 4 tổ công tác triển khai quy trình lấy ý kiến nhân dân; phát 25.700 phiếu lấy ý kiến đến các hộ gia đình (70% hộ dân) trên địa bàn 11 xã, thị trấn. Việc lấy kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được tiến hành từ ngày 15.1 đến ngày 5.2. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, khối phố, trụ sở UBND xã, thị trấn và được công bố trên hệ thống thông tin cấp xã.

Đến nay Duy Xuyên có 11/13 xã đạt chuẩn NTM. Có 9/9 tiêu chí huyện NTM được công nhận đạt chuẩn theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh. Năm 2020 có 13 thôn của 11 xã được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Huyện cũng đang tập trung hoàn thành các hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận 3 xã Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hòa đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2020.

TAGS

Tham vấn ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới tại Duy Xuyên

LÊ QUÂN |

(QNO) - Chiều nay 18.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Duy Xuyên.