Xã Cẩm Kim công bố đạt chuẩn nông thôn mới

ĐỖ HUẤN |

Xã Cẩm Kim (TP.Hội An) vừa tổ chức lễ công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

Là một xã nông nghiệp, năm 2016 khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của Cẩm Kim chỉ đạt 17,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 12,16%; địa phương chỉ đạt 6/19 tiêu chí, một số tiêu chí đạt mức độ từ 50% đến 80%. Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Cẩm Kim đã hoàn thành 19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45,4 triệu đồng (năm 2020). Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa phát triển toàn diện… Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 110 tỷ đồng.

Trước đó, thôn Đông Hà (xã Cẩm Kim) cũng tổ chức công bố đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

TAGS