Phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

HỒNG ANH |

(QNO) - Sáng nay 30.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Bộ đội Biên phòng cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

BĐBP tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: HỒNG ANH
Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: HỒNG ANH

Bộ đội Biên phòng tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi phòng chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Nam.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; tích cực, chủ động triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Nhất là nhiệm vụ quản lý biên giới, quản lý, phục vụ tại các khu cách ly công dân; hỗ trợ, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân tại các vùng dịch.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả, điển hình tiên tiến... được các cấp biểu dương, khen thưởng trong phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

TAGS