Cánh thiệp xuân không gửi

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

phơi ố vàng khói thuốc
mấy lời chỉ mấy lời thôi
trụi trần trôi lòng giấy
xuôi những phong phanh mùa đông

mở tháng ngày phù sa rười rượi
bồi hơi thở niềm khơi
bồi tươi non hy vọng
mùa gọi mùa sóng đôi

mở bồi hồi cánh én
liệng chao vẽ nhịp chồi
nhịp hương đưa náo nức
vẽ mơ màng khuôn mặt trời quang

mở nắng mai nhuốm hàng hiên cũ
gót son rộ lối ngày
mởn mơ niềm thanh tẩy
nét mực thơm mãi tuổi xanh

khóm bướm đỏ trong vòng tay cháy rỡ
thương lắm mấy lời
và mấy lời… mãi mãi
chờ khai Giêng.