Đêm đàn bà

HOÀNG THÁI |

Người đàn bà bày đêm ra ngắm
bóng loang trắng xóa rạng ngày
người nhặt gì dưới kẽ tay
vài lặng im lả màu con gái

Người đàn bà hứng mưa
tắm mình trong tiếng sấm
những đường cong bật khóc
nước mắt như bức tường nuốt bóng

Người đàn bà tôi quen
hằng đêm cặp nhiệt
đo lòng mình
lạnh chưa?

Xổ tung giấc mơ
gối hằn vết nhớ
người đàn bà mê sảng
gọi mình
vỡ bình minh.