Em ngồi hong tóc ban trưa

PHẠM THẾ CHẤT |

Ngọn nắng hồng ban mai
quê rạng ngời hơn màu hạnh phúc
đồng lúa ngát xuân thì con gái
bên ni, bên tê
biếc xanh dòng ký ức
quay quắt tìm xưa đâu dáng em

bầy gió rủ nhau rong chơi
có hương chanh, hương bưởi
từ ngõ xóm nào chạy theo
sà vào suối tóc đen buông dài chấm gót
em ngồi hong
luống những ban trưa

xa rồi mùa xưa
mẹ hết nhọc nhằn khuya sớm
chưa tới mùa mưa
thương đôi tình thâm đồng xanh thưa thớt
bây chừ mùa gặt
chạnh quê đâu những rơm vàng...