Hoài thu

VŨ THIÊN TƯỜNG |

đêm mùa thu
trăng đầy vò
tiếng khuya mỏng mảnh
câu hò đã vơi
sông Hoài say khướt
không trôi
xin san sớt
chút à ơi diễm kiều

nỗi niềm
như đá muôn năm
hồn phố cũ
ghé về thăm tiếng cười...
trăng dừng Cửa Đại lên ngôi
em dừng lại
vẽ lên môi diễm tình

mái rêu
ẩn dụ bao điều
mây đùa cong cớn
nét kiêu sa buồn
ai chèo theo tiếng cô đơn
nhìn hoa đăng nở
ngang thềm chiêm bao.