Ngày về

NGUYỄN NGỌC HẠNH |

(Xuân Tân Sửu) - con chim dồng dộc ngậm tuổi thơ tôi bay mất
cả con dế than trong đống rơm khô
cũng bỏ tôi lạc ở bìa rừng
con đò mẹ tôi mỗi ngày bơi qua chợ sớm
chở một thời thơ dại đời tôi

con sông đầu nguồn trôi xuôi
mà lòng tôi chảy ngược
tuổi thơ đâu dễ gì bay mất
mãi nương thân ở cánh đồng làng

cứ nhớ hoài lửa bếp cời than
nhớ ngọn khói chiều mồ côi nương rẫy
nhớ tiếng chim lạc bầy gọi mẹ
nhớ bờ ao cạn cháy cơn mơ

khi quay về năm tháng tuổi thơ
cứ đi tìm tiếng chim dồng dộc hót
để đòi lại những gì đã mất
mới hay tôi mang theo suốt cả đời mình

đến bao giờ trái đất hồi sinh
để gặp lại con đường làng thuở ấy
trả cho tôi con dế than thời thơ bé
đã lạc mất nhau lúc ở bìa rừng

qua một đời lận đận mông lung
khi trở lại bên dòng sông xưa ấy
tôi cứ ngỡ tuổi thơ mình tan chảy
trôi xa, lạc mất đường về...

TAGS