Sự sống

HOÀNG THỤY ANH |

mặt trời lăn vào bóng đêm
ánh sáng sinh thêm lần nữa
xanh từ mặt đất xanh lên

trái tim thiên nhiên
mảnh ghép nở trong suốt
hóa muôn sao

đám mây sợ bầu trời thôi mộng tưởng
cánh chim sợ giọng nói biến mất
cỏ cây sợ cách biệt thơ ngây
con người sợ ý nghĩ rụng cuống
bản thể quên nở hoa

trong vô tận vết thương môi sinh
đừng bỏ ai lại phía sau

lời nói tôi và bạn
sẽ ấm hơn
trong tiếng vẫy chào muôn loài.