Sưa vàng

NGUYỄN KIM THỊNH |

Tháng ba nhè nhẹ đường làng
Xuân còn xanh biếc đã vàng rực sưa
Đâu đây ngày cũ như vừa
Về theo nỗi nhớ dáng xưa cồn cào

Sưa rây vàng mịn má đào
Vàng ngây ngất ngõ
Vàng dào dạt trưa…
Lẻ loi mấy hạt nắng thừa
Tóc thơm em gội vườn sưa mất rồi

Long lanh cánh mỏng giữa trời
Trải vàng cơn gió mặc đời say men
Sưa và nắng cuộn ngày lên
Vườn trưa rực sắc vàng mênh mông vàng…

Đêm còn phảng phất đường làng
Lay lay dìu dịu
Mơ màng
Sưa ơi!