Tình nguyên đán

PHAN CHÍN |

(Xuân Tân Sửu) - cuối năm, ngày chợt ngắn
thao thức nỗi riêng mình
biết người về có kịp
cho mùa màng lên xanh?...

chờ. Thì chờ nhau vậy
cho Tết nắng hanh vàng
như lần người quay lại
gọi xưa xa về gần...

mong. Thì mong thêm vậy
hoàng mai trổ xuân rồi
như mùa xưa làng cũ
tay trong tay, bồi hồi...

cuối năm, thêm lần hẹn
đầu năm, thêm lần chờ
ơi người tình Nguyên đán
yêu cho xuân... dại khờ!

TAGS