Ươi bay

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

những cơn nam
quyến cánh ươi bay
vũ điệu sóng mưa, bụi nắng

vô vàn mảnh trăng cong
chảy từ tán trời xanh vòi vọi
lớp lớp đại ngàn xôn xao

tuổi chín xanh nồng nhiệt bứt cuống
thả bay trong gió trong veo
lấp loáng giấc mơ cánh mỏng

khung trời rợp màu mây tươi ngời
chưa kịp phổ tiếng ve bài thơ phượng cháy
giai điệu mịt mù trôi cuốn ta đi…

từng với cuộc này dông gió nhiều khi
ứa trào mùa hạ sắc nâu bung nở
lao xao trong đời
ngợp bóng ươi bay…