Xuân này con về với mẹ

HUỲNH MINH TÂM |

(Xuân Tân Sửu) - Tấm thân dầm trong mưa xứ lạ
Gió đã hương quen
Nhưng cuối Chạp quay quắt nhớ nhà
Con về với mẹ thôi

Cơm gạo dẫu còn lưng chén
Hồ ao bèo bọt cá vỡ mùa
Bởi quê nhà nên yêu con mốc
Đêm nằm thảng thốt sủa trăng rơi

Dong duổi vẫn neo mùi khói bếp
Tàu cau quạt nắng khắp vườn
Đóa cúc vàng thổi kèn cho cỏ
Mẹ nằm giường chiếu trải ruộng nương

Xuân này con về bên mẹ
Áo ấm hơi tay cải vàng
Thắp ngọn đèn dầu tổ tiên sum họp
Hoa cà ớt đỏ rộ ven sông.

TAGS