Tạm thời khai thác, sử dụng cảng cá Tam Quang

CHÂU NỮ |

Dự án cảng cá Tam Quang được đầu tư xây dựng tại xã Tam Quang (Núi Thành) theo Quyết định số 1083 (31.3.2017) của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư  hơn 121 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước, vừa được UBND tỉnh phê duyệt phương án tạm thời khai thác, sử dụng.

Đến nay cảng cá Tam Quang đã thi công được 2/3 khối lượng công trình, phần còn lại do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các hạng mục công trình hoàn thành, tạm bàn giao đưa vào sử dụng gồm: bến cập tàu công suất 1.000CV, bến xuất tàu công suất 90CV phân đoạn 1, 2; bến nhập tàu công suất 90CV phân đoạn 3 tổng chiều dài 167,4m/254m; kè sau bến phân đoạn 4, 5, 6, 7, 8 và 9 tổng chiều dài 197,8m/315m; đường giao thông dọc bến dài 143,45m/250m, rộng 13,5m;  đường giao thông nối từ ngoài cảng vào dài 167,02m.

Theo phương án của UBND tỉnh, hoạt động quản lý và khai thác cảng cá gồm: quản lý chất lượng công trình cảng cá; kiểm soát, phòng chống khai thác IUU tại cảng cá; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản; phòng chống thiên tai trong khu vực cảng cá; quản lý và tổ chức sắp xếp tàu thuyền ra, vào cảng; thu dịch vụ sử dụng cảng, thu từ hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá; quản lý, sử dụng nguồn thu.

UBND tỉnh giao Ban quản lý Cảng cá tỉnh và Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát (đơn vị đầu tư) xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thu giá dịch vụ sử dụng cảng cá. Các hoạt động dịch vụ hậu cần tại cảng cá do Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát tổ chức thu theo đúng các quy định hiện hành. Thời gian khai thác cảng cá từ nay đến khi Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh quyết toán công trình hoàn thành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chính thức về khai thác và sử dụng.

TAGS