Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 3.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 4949 yêu cầu tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam, các ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa thiết yếu là đầu vào cho sản xuất; vật tư y tế phòng dịch, sản phẩm nông nghiệp; giá cước vận tải... trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu các giải pháp bình ổn giá thị trường phù hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đẩy mạnh kê khai, niêm yết giá; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công... Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý giá, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Các ngành liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá thuộc thẩm quyền của địa phương để kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nội dung có vướng mắc, chồng chéo không phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh.

TAGS