Cấp 11 nghìn lít hóa chất phòng, chống dịch bệnh thủy sản

NHÃ PHƯƠNG |

Tin từ Sở NN&PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay, tại các địa phương Cẩm An, Cẩm Thanh (Hội An), Duy Thành, Duy Vinh (Duy Xuyên), Bình Giang (Thăng Bình), Tam Phú (Tam Kỳ), Tam Giang, Tam Hòa, Tam Tiến (Núi Thành) có hơn 6ha tôm thẻ chân trắng bị bệnh đốm trắng (WSSV) gây hại. 

Ngoài ra, thời gian qua các loại bệnh do biến đổi môi trường cũng thường xuyên xảy ra ở hầu hết vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích ao nuôi bị nhiễm bệnh gần 362ha. Trong khi đó, tại khu vực sông Tranh (xã Trà Đốc, Bắc Trà My) cũng có 50 lồng nuôi cá điêu hồng và 30 lồng nuôi cá tra của nhiều hộ dân bị nhiễm bệnh do vi khuẩn Streptococcus gây ra. Trước tình hình đó, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT đã xuất cấp cho một số địa phương 11 nghìn lít hóa chất Sodium Chlorite 20% để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.