Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang có hơn 380 đoàn viên

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 25.12, Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang (Núi Thành) tổ chức đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Xã Tam Giang có đội tàu câu mực khơi nhiều nhất huyện Núi Thành với hơn 50 tàu đánh bắt xa bờ. Giai đoạn 2015 - 2020, sản lượng khai thác hải sản của xã bình quân hằng năm đạt 11.706 tấn, tổng giá trị bình quân hằng năm đạt 309 tỷ đồng. Tổng số lao động biển 1.600 - 1.700 người với thu nhập bình quân 140 - 200 triệu đồng/lao động/năm.

Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang hiện có hơn 380 đoàn viên duy trì sinh hoạt thường xuyên. Qua đó tham gia giám sát thực hiện pháp luật, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên, giúp nhau trong đánh bắt hải sản. Nghiệp đoàn cũng vận động mỗi đoàn viên đóng góp 500 nghìn đồng làm quỹ giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân không may gặp nạn trên biển; tiếp nhận của cấp trên 1 trạm bờ và 53 ống nhòm trị giá 500 triệu đồng.

Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Tam Giang.

TAGS